Gözde Duran is neuropsycholoog en heeft expertise rondom het thema migranten en dementie. Ze vertelt je alles over cultuurverschillen in de zorg.

Dr. Jolanda Lindenberg is cultureel antropoloog bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. In haar lezing gaat ze in op het welbevinden van oudere migranten en cultuursensitieve zorg.