Dr. Jolanda Lindenberg is cultureel antropoloog bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. In haar lezing gaat ze in op het welbevinden van oudere migranten en cultuursensitieve zorg.

Ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn een groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Tijdens haar lezing ‘Welbevinden van oudere migranten en cultuursensitieve zorg’ gaat Jolanda kort in op wat dat betekent; wie zijn dan oudere migranten? En hoe ziet dat er in de toekomst uit? En hoe zien zij zelf de toekomst in Nederland?

Je komt meer te weten over hoe oudere migranten ouder worden zien, welke wensen en verlangens zij hebben. Ook hoor je alles over de diversiteit binnen en tussen de groepen. 

Aan de hand van korte praktijkvoorbeelden kijken we naar mogelijke manieren om aan te sluiten op deze beleving van ouder worden. Welke handvaten zijn er nu? En welke vragen liggen nog open?  

Dr. Jolanda Lindenberg is cultureel antropoloog bij Leyden Academy on Vitality and Ageing.