Een passende methode waarbij alle meningen worden meegewogen.

Bij mensen met dementie is er veelal sprake van complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld: ‘Kan ik nog wel thuis blijven wonen?’, ‘Is mijn moeder wel veilig als ze met de auto weggaat?’, ‘Kan mijn broer nog wel zijn eigen financiën beheren?’, ‘Wat zou een geschikte invulling zijn voor de dag?’ of ‘Kan ik mijn man nog wel alleen thuislaten?’

Het nemen van beslissingen over deze en andere vragen, wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Zowel door de persoon met dementie zelf, als door zijn omgeving. Het nemen van beslissingen vraagt om wijsheid en zelfbewustzijn. Het werken met richtlijnen en protocollen is hierin van beperkte waarde en de uitkomst van een beslissing is vaak onzeker. 

Hulpverleners kijken vanuit hun eigen perspectief naar de situatie en geven goedbedoelde adviezen… die niet opgevolgd worden. Veelal doordat voorbijgegaan is aan belangrijke invalshoeken van de personen met dementie zelf en zijn naasten. Het is van belang dat alle meningen gehoord worden en meewegen bij het nemen van beslissingen. Gezamenlijke besluitvorming is hiervoor een passende methode. 

Meer weten over deze methode? Kom dan naar de workshop van Jannie. Zij gaat tijdens haar workshop uitgebreid in op deze methode. Ook doe je ervaring op door korte oefeningen.

Jannie Boomsma is werkzaam als docent bij de opleiding Casemanagement Dementie van Hogeschool Windesheim in Zwolle.