Hou houden we ouderen in beweging?

Actief blijven is belangrijk voor senioren. Daarom organiseert SportService Zwolle samen met verschillende sportparken activiteiten die sporten en bewegen onder ouderen stimuleren Het gaat om een laagdrempelig en gevarieerd beweegaanbod waarin 65-plussers kennismaken met verschillende sporten. Dit met als doel hen fit en vitaal te houden en hen niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk in beweging te krijgen.  Iedereen krijgt zoveel mogelijk de uitdaging die hij of zij nodig heeft. Na afloop van dit beweegprogramma zoekt SportService Zwolle met de oudere naar een passend vervolg.

In deze workshop maak je kennis met het aanbod en hoe de buurtcoaches dit aanbod verzorgen. Ook vertellen we hoe het allemaal begon en wie onze partners zijn. Daarnaast gaan we in op het sociale aspect, het in contact komen met anderen. Dat is naast het sporten net zo belangrijk. En met welke dilemma’s krijgen we te maken: hoe ga je bijvoorbeeld om met senioren met beginnende dementie. Ook daar gaan we op in. Natuurlijk is er ook ruimte om zelf te ervaren!

Sharon de Witte en Arjan Jansen zijn buurtsportcoaches bij SportService Zwolle. Vanuit die functie zijn ze verantwoordelijk voor de seniorensport in de Zwolse wijk Stadshagen.