Ik heb er geen begrip voor maar ik kan het wel begrijpen…

Eric geeft een workshop over omgaan met agressie en geweld in de zorg gericht op de doelgroep migranten, vluchtelingen en asielzoekers.

In de ontmoeting met migranten, vluchtelingen of asielzoekers en in de context van omgaan met agressie of grensoverschrijdend gedrag, staat ‘geen begrip’ voor grenzen kunnen aangeven. Begrijpen heeft betrekking op de empathische kant: dat je die kunt laten zien als professional. 

Dus ‘geen begrip’ is wanneer je bijvoorbeeld te maken krijgt met (fysiek) geweld, schelden en bedreiging en je als professional daadkrachtig, streng en rechtvaardig repressief moet optreden. ‘Begrijpen’ gaat erover dat migranten, vluchtelingen en asielzoekers te maken kunnen hebben met een hoge stressfactor vanwege een getraumatiseerde achtergrond.

Naast kennis en nieuwe inzichten leer je tijdens deze inspirerende workshop dat je als professional te allen tijde kan de-escaleren als het gaat om omgaan met agressie op de werkvloer en agressieregulatie.

Drs. Eric Pattiselanno is eigenaar van en trainer bij Milton & Selanno (training, organisatieontwikkeling en coaching).