Gözde Duran is neuropsycholoog en heeft expertise rondom het thema migranten en dementie. Ze vertelt je alles over cultuurverschillen in de zorg.

Na ervaring te hebben opgedaan binnen de huisartsenpraktijk en met landelijke projecten rondom migrantenmantelzorgers, houdt Gözde zich nu bezig met het onderwerp ‘Dementie binnen het onderwijs’ bij Hogeschool Windesheim. Bij Windesheim is zij binnen het Expertisecentrum Dementie voor Professionals (ProMemo) onder andere verantwoordelijk voor het verwerken van de onderwerpen dementie en diversiteit binnen de verschillende opleidingen. 

In september 2019 is Gözde gestart met haar promotieonderzoek (Windesheim & Vrije Universiteit Amsterdam). Gözde onderzoekt de komende jaren hoe de toegang tot zorg vergroot kan worden voor migranten met dementie en hun mantelzorgers. 

Tijdens haar presentatie ‘Cultuurverschillen in de zorg’ neemt Gözde je mee in dit vraagstuk. Zij laat zien waarom zorg niet voor iedereen even toegankelijk is en welke elementen daaraan bijdragen. Ze zal stilstaan bij de vraag wat nodig is om toegang tot zorg te kunnen krijgen, en tegelijk laten zien wat er gedaan moet worden om betere toegang tot zorg te bieden. Verschillende factoren die bijdragen aan dit complexe vraagstuk worden helder in beeld gebracht.

Gözde Duran is coördinator ProMemo bij het Expertisecentrum Dementie voor Professionals van Hogeschool Windesheim.