Hou houden we ouderen in beweging?

Een passende methode waarbij alle meningen worden meegewogen.

Hoe kan een clown bijdragen aan een gouden oude dag?

Hoe kun jij mantelzorgers ondersteunen? 

Je gaat de magie van de tovertafel ervaren. 

Over jongeren die structureel activiteiten met ouderen ondernemen.

Hoe kunnen we mensen met dementie blijven betrekken in de samenleving?

Tijdens diverse inspirerende workshops kun je ideeën, ervaringen en kennis uitwisselen. Er wordt onder meer ingegaan op de thema’s bewegen, ouderenzorg in het buitenland en dementie.