Tijdens diverse inspirerende workshops kun je ideeën, ervaringen en kennis uitwisselen. Er wordt onder meer ingegaan op de thema’s bewegen, ouderenzorg in het buitenland en dementie.